تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
حسن کرمی

حسن کرمی

حسن کرمی
دانشگاه:
دانشگاه: علمی کاربردی ، سما، آزاد اسلامی ، مرکز آموزش امام خمینی
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین
تالیفات:
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ، واکاوی های مدیریت ( رفتار سازمانی تا هوش هیجانی)
whatsapp