تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
حمیدرضا چاره جوی

حمیدرضا چاره جوی

حمیدرضا چاره جوی
دانشگاه:
آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، رفیع ، خردمند ، راه آینده
تالیفات:
مفاهیم و نکات مدیریت استراتژیک پیشرفته، نکته و تست مدیریت استراتژیک پیشرفته دکتر رسولی ، کتاب تست مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک نوشته ملیسا شیلینگ ، کتاب مجموعه سوالات برنامه ریزی و مدیریت استرا

معرفی حمیدرضا چاره جوی

 

whatsapp