تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
رسا جمشیدی

رسا جمشیدی

رسا جمشیدی
دانشگاه:
خواجه نصیر الدین طوسی
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین
whatsapp