تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
رضا رنگرز

رضا رنگرز

رضا رنگرز
دانشگاه:
دانشگاه های پیام نور حسن آباد ، پردیس و لواسانات
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، چتر دانش ، خردمند ، ابن یمین
تالیفات:
حقوق جزا ی عمومی(1)،اقلیم تنهایی، تست متون حقوقی نشر پردازش تخلیص جزای عمومی یک نشر چتر دانش ، ویراستار کتب حقوقی و طراح سوالات آزمون های دوره ای موسسات معتبر حقوقی در شاخه جزا و دارنده مقالات متعدد

معرفی استاد رضا رنگرز

 رشته حقوق خصوصی


معرفی استاد رضا رنگرز

 رشته حقوق جزا و جرم شناسی

whatsapp