تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
رضا فراهانی بورغانی

رضا فراهانی بورغانی

رضا فراهانی بورغانی
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، دهخدا ، البرز ، توفیقیان ، ماهور ، چاوش ، هخامنش ، صداوسیما ، خوارزمی
تالیفات:
کتاب جامع فنون ادبی ، بررسی کتب علم بلاغت از آغاز تا کنون ، بررسی آزمون های ارشد ادبیات فارسی ، پاسخنامه سوالات
whatsapp