تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
سعید نظری

سعید نظری

سعید نظری
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، فرهنگ تفاهم ، سروش دانایی ، علوم فنون ، شایگان ، راهیان کمال ، کانون فرهنگیان ، مرکز پیام فراگیر ، چاوش ، متانت ، پیام بهروش ، خردمند ، ابن یمین
تالیفات:
ادبیات فارسی (3) ، زبان فارسی (3) ، زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ، فارسی عمومی (8جلد) ، بانک آزمون سوالات ادبیات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، شاهنامه

معرفی سعید نظری

 

whatsapp