تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
سیروس خدادادی

سیروس خدادادی

سیروس خدادادی
دانشگاه:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- مرکزی ، دانشکده علوم پزشکی دزفول
موسسات:
موسسهآموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
تالیفات:
بیوشیمی از لنینجر تا استرایر ،
whatsapp