تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

علیرضا محمدی
دانشگاه:
پیام نور واحد حسن آباد
دانشگاه آزاد واحد تهران سما
واحد غیر حضوری دانشگاه علامه طباطبایی
تربیت معلم واحد بلال حبشی
جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی
جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف، موسسه آموزش عالی آزادمبین ،موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم ،موسسه آموزش عالی آزاد نگاره ،موسسه آموزش عالی آزاد شایگان
تالیفات:
آسیب شناسی روانی-dsm-5 انتشارات فرهنک
علم النفس
روانشناسی رشد
روانشناسی شخصیت
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی
نوروسایکولوژی
انتشارات فرهنگ
روان شناسی اجتماعی و رشد، انتشارات صنوبر

معرفی دکتر علیرضا محمدی

 

whatsapp