تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
علی دانایی

علی دانایی

علی دانایی
دانشگاه:
پیام نور،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان،شایگان،راهیان کمال
تالیفات:
جغرافیا

معرفی علی دانایی

 

whatsapp