تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
قاسم محسنی

قاسم محسنی

قاسم محسنی
دانشگاه:
دانشگاه پیام نور،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه جامع علمی کاربردی
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان،مبین،سیمیا،پورسینا
تالیفات:
تفسیر قرآن (1) ، علوم قرآنی (1)

معرفی دکتر قاسم محسنی

رشته علوم قرآن و حدیث

 

whatsapp