تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
محمد جواد ترکاشوند

محمد جواد ترکاشوند

محمد جواد ترکاشوند
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان، موسسه آموزش عالی آزاد مبین،موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم،موسسه اموزش عالی آزاد شایگان،موسسه آموزش عالی آزاد راهیان کمال،موسسه معین،موسسه عمار مزیدی
تالیفات:
آموزش مقاله نویسی در آزمون IELTS، زبان انگلیسی 1 ، زبان انگلیسی 2 ، زبان انگلیسی 3 زبان انگلیسی 1 و 2 پیش دانشگاهی


whatsapp