تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
محمد مهدی ابدی

محمد مهدی ابدی

محمد مهدی ابدی
دانشگاه:
دانشگاه پیام نور،دانشگاه آزاد اسلامی،سوره،انرژی، علا الدوله سمنانی ، میرعماد قزوین
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزادماهان، مبین،فرهنگ تفاهم،چاوش،ابن یمین
تالیفات:
سیر اندیشه های معماری،نظریه و روش های معماری و شهرسازی،روش تحقیق در معماری،سیر نور پردازی شهری در ایران

نمونه تدریس محمد مهدی ابدی


 

whatsapp