تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
ناصر رمضانی

ناصر رمضانی

ناصر رمضانی
دانشگاه:
دانشگاه آزاد اسلامی
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، فرهنگ تفاهم ، خردمند، شایگان ، راهیان کمال ، مرکز پیام فراگیر ، کانون فرهنگیان

نمونه تدریس دکتر ناصر رمضانی


 

whatsapp