تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
نعمت الله شادمان

نعمت الله شادمان

نعمت الله شادمان
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، کانون فرهنگیان ، عمار
تالیفات:
تاریخ قرآن ، تاریخ عمومی حدیث ، تفسیر ومفسران
«عربی اختصاصی» ویژه رشته علوم انسانی خارج از کشور شامل مجموعه سوالات کنکور سراسری از سال ۸۸ تا ۹۴ است.
«عربی اختصاصی» ویژه رشته علوم انسانی شامل مجموع
whatsapp