تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
راهنمای استفاده از کلاس های آنلاین فراگیر پیام نور در پرتال ماهان

راهنمای استفاده از کلاس های آنلاین فراگیر پیام نور در پرتال ماهان

اهمیت جمع بندی در آزمون

اهمیت جمع بندی در آزمون

تحلیل سوالات درس مدیریت دانش و سیستم اطلاعات

تحلیل سوالات درس مدیریت دانش و سیستم اطلاعات

برنامه ریزی فردی تعطیلات با حضور استاد نادری مدرس موسسه ماهان

برنامه ریزی فردی تعطیلات با حضور استاد نادری مدرس موسسه ماهان

دوره های فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

دوره های فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

نشست دپارتمان اساتید فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

نشست دپارتمان اساتید فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

معرفی دپارتمان اساتید فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

معرفی دپارتمان اساتید فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

اجرای مشترک و نحصاری دوره های فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان و دانشگاه پیام نور استان تهران

اجرای مشترک و نحصاری دوره های فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان و دانشگاه پیام نور استان تهران

whatsapp