تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

دانش پذیران دوره های آمادگی فراگیر پیام نور جهت آشنایی و نحوه  ورود به کلاس ها در پرتال ماهان فیلم آموزشی را مشاهده نمایند.

whatsapp