تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
معرفی رشته روان شناسی تربیتی

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی به بررسی و بکار گیری یافته ها و اصول روانشناسی در زمینه ی آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت همچون یادگیری و روش های تدریس و آموزش و سنجش و ارائه ی تئوری های جدید در زمینه های مربوط به دانش آموز و مدرسه و روابط معلم- دانش آموز- والدین میپردازد. گرایش مذکور در بین داوطلبان گروه های روانشناسی محبوبیت کمتری نسبت به سایر گرایش ها دارد؛ یکی از عمده ترین دلایل آن: واحدهای درسی تئوری مختص روانشناسی تربیتی و آموزش و پرورش و پرداخت کمتر به مباحث مربوط به درمان و مشاوره ( که مورد علاقه ی دانشجویان روانشناسی است) است؛ البته با توجه به نیاز های روزافزون معلمان و مشاوران در زمینه های مربوط به نظریه های رشد و مکاتب و شیوه های تربیتی و نحوه ی برخورد با دانش آموزان و ... و همچنین تعداد واحدهای درسی کمتر و ساده تر در کنکور به نسبت سایر گرایش ها, این گرایش مورد توجه ویژه ی معلمین و مشاورین و تغییر رشته ای هاست.

بازار کار کارشناسی ارش د روانشناسی تربیتی

گرایش روانشناسی تربیتی برای افرادی مناسب است که به طور کلی دغدغه ی تعلیم و تربیت دانش آموزان و ارتقای سطح کیفی مدارس را دارند و علاقه مند به کار با کودک و نوجوان و مولفه های مربوط به آن همچون ارتباط والد – فرزند و ... هستند. همچنین از طریق این گرایش میتوان در حوزه ی اختلالات یادگیری به طور تخصصی فعالیت کرد. دانش آموختگان گرایش روانشناسی تربیتی میتوانند به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآینده و به شغل معلمی مشغول شوند و یا در مدارس و مراکز مشاوره در حیطه ی مربوط به راهنمایی و مشاوره بپردازند. با توجه به افزایش مراکز مشاوره و افزایش اهمیت سطح کیفیت مدرسه و شناخت و شیوه ی برخورد و ارتباط موثر با فرزندان  از سوی خانواده ها و آموزش و پرورش و جامعه در سال های آتی بازا ر کار این رشته, مطلوب ارزیابی میشود؛ هرچند برای دانش آموختگان این گرایش برای ارائه ی خدمات مشاوره ای نیاز به افزایش دانش خود از طریق کارگاه های تخصصی و مطالعه ی آزاد، ضروریست.

whatsapp