تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

شرایط نظام وظیفه

در زمان ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور 1401 مطابق باضوابط موجود، معافیت تحصیلی به دانشجویان این دوره تعلق نخواهد گرفت و متقاضیان آقا که علاقه مند به تحصیل در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور می باشند باید علاوه بر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی گفته شده، وضعیت نظام وظیفه آن ها مطابق با یکی از روش های زیر باشد و همچنین می بایست به هنگام قبولی و ثبت نام مدارک مربوطه را به مرکز محل تحصیل خود ارائه دهند.

 1. دارای کارت پایان خدمت هوشمند
 2. داشتن کارت معافیت دائم هوشمند (کفالت، پزشکی، ایثارگران، موارد خاص و…)
 3. متولد سال 1352 و قبل از آن مشروط بر آن که تغییر سن نداده باشند.
 4. مشولانی که دانش آموخته مقطع کارشناسی در سنوات مجاز تحصیلی بوده و دارای برگ آماده به خدمت بدون مهر غیبت می باشند.
 5. دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی که حداکثر تا 31 شهریور 1401 در سقف مجاز سنوات تحصیلی و بدون غیبت سربازی فارغ التحصیل می شود.
 6. کارکنان متعهد خدمت در وزارت خانه ها و سازمان ها (دانش آموخته کارشناسی و یا کارشناسی ارشد)
 7. فارغ التحصیلان کارشناسی که از تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش و شروع دوره کارشناسی ارشد آن ها بیش از یک سال نگذشته و وارد غیبت نشده باشند. (به شرط فارغ التحصیلی در سقف سنوات تحصیلی)
 8. شاغلان نیروهای مسلح
 9. دارای برگه معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن
 10. کارکنان وظیفه (کارشناسی) اعزامی در حال خدمت در نیروهای مسلح و سایر نهاد ها بدون غیبت قبل از اعزام
 11. دانشجوی انصرافی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی اولیه از ادامه تحصیل منصرف شده باشد به شرط آن که از تاریخ انصراف تا زمان پذیرش مجدد در دانشگاه جدید بیش از یک سال نگذشته باشد. 
whatsapp