تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانی فراگیر رشته حقوق خصوصی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

حقوق خصوصی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1حقوق مدنی 12سقوط تعهداتشهیدیمجداز ابتدای کتاب تا ابتدای پرسشها مطالعه شود.
2آیین دادرسی مدنی2آیین دادرسی مدنی (دوره
پیشرفته) جلد دوم
عبداله شمسدراگاز فصل 3 تا ابتدای فهرست تحلیلی عنوان مطالعه شود.
3حقوق تجارت2مباحثی تحلیلی از حقوق
تجارت(اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت)
ابراهیم عبدی پورپژوهشگاه حوزه و دانشگاه---
4داوریهای بین المللی2داوری تجاری بین المللیعبد الحسین شیرویسمتفصل های 1 ، 2 ، 3 و 8 ، 9 ، 10 مطالعه شود.
whatsapp