تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانی فراگیر رشته روان شناسی شخصیت

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته روانشناسی شخصیت

 

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1روانشناسی عمومی پیشرفته2زمینه روانشناسی اتکینسون وهیلگارد(جلد اول) ویراست شانزدهمسوزان نولن- هکسما /حسن رفیعی و مجتبی دلیرارجمندفصل های 1 ، 2، 3 ،7 و 8 مطالعه شود.
2روانشناسی رشد2روانشناسی رشد (نظریه ها،
پژوهش ها و آزمون ها)
مهناز علی اکبری دهکردیدانشگاه پیام نور---
3بررسی تفصیلی نظریه ها و
مکاتب شخصیت
2شخصیت (نظریه ها و پژوهش)لورانس . ای پروین/محمدجعفر
جوادی و پروین کدیور
آییژفصل های 2، 13 ،14، 15 و16 حذف می باشد.
whatsapp