تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانی فراگیر رشته زیست فناوری گرایش میکروبی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

زیست فناوری گرایش میکروبی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها1ژنتیک مولکولی باکتریها2ژنتیک مولکولی باکتریهاژرمی دال وسیمون پارک/منصور مشرقیدانشگاه
فردوسی مشهد
فصل 4،9و10 حذف می باشد.
فناوری تخمیربیوتکنولوژی صنعتی2بیوتکنولوژی صنعتیسید عباس شجاع الساداتی،محمد علی اسدالهیدانشگاه تربیت
مدرس
فصل های 1 ، 2 ،3 ،4، 5 ، 7 و8 مطالعه شود.
زیست فناوری غذاییمقدمه ای بر بیوتکنولوژی
مواد غذایی
2مقدمه ای بر بیوتکنولوژی
مواد غذایی
پری جانسون گرین/
محمد باقر حبیبی نجفی،
امیر سالاری، ریاضی
دانشگاه
فردوسی مشهد
فصل های 2 ،3 ،4، 5 ، 6، 7 و8 مطالعه شود.
اخلاق زیستی در زیست فناوریمقدمه ای بر اخلاق زیستی2مقدمه ای بر اخلاق زیستیجان بریانن، لیند باگوت
لاوله، جان سرل/حسن
رهنما-علی محمد شکیب-
سید مجتبی خیام نکویی-
غلامرضا صالحی جوزانی -
محمد رضا پروین-
هما محمود زاده-مسعود
توحیدفر- اکرم صادقی-
سعید سهیلی وند
پژوهشگاه
ابن سینا
---
whatsapp